Svar på spørsmålene i julekalenderen kan du finne på vår hjemmeside:
www.dagaasbo.no.
Vinnere av reisegavekort og trøstepremier trekkes hver fredag frem mot julaften. Vinnere blir kontaktet på e-post.
Lykke til!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Powered by Frostbit AS